O Nas

O Nas

 

15-cie lat temu, dokładnie 23.01.1993r z inicjatywy pani Doroty Świstak i pani Agaty Pucykowicz odbyło się pierwsze spotkanie grupy kobiet z Lubatowej, które prężnie działały w KGW i wykazywały chęci do śpiewu oraz pracy społecznej. I tak pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu Zdroju założono zespół „Lubatowianie”, jego kierownikiem została pani Agata Pucykowicz, a głównym trzonem były: Olga Sokół, Józefa Zygmunt, Stanisława Turek, Wanda Murdzek. Sukcesywnie do zespołu przybywało kobiet i mężczyzn a także dzieci. W roku 1995 było już dwa zespoły „Lubatowianie” i grupa dziecięca „Mali Lubatowianie” oraz kapela, która przygrywała zespołowi. Tak minęło 10 lat. Kolejny rok rozpoczął nowy etap dla zespołu, gdy pani Agata Pucykowicz  odeszła na emeryturę końcem czerwca 2003roku. Osiągnięcia zespołu i renoma jaką zdobył nie pozwoliła na to, by zespół umarł śmiercią naturalną (albo przestał działać). Członkowie zespołu wraz z dyrektorem GOK-u  Wojciechem Świstakiem i burmistrzem Piotrem Komornickim  podjęli decyzję, by chwilowo obowiązki kierownika zespołu przejęła pani Janina Pernal i tak zostało do dzisiaj. Zaś obowiązki opiekuna dziecięcej grupy „Mali Lubatowianie” objęła Sabina Pernal obecnie Cichoń.

W swoim repertuarze Zespół Śpiewaczy zgromadził ok. 300różnych pieśni ludowych, o  różnorodnej tematyce, np.; pieśni weselne, oczepinowe, wielkopostne, maryjne, żartobliwe, wdowie, sieroce, żniwne, kawalerskie, wojskowe, rekruckie, miłosne. W ciągu tych 15-tu lat zespół  ze swoimi występami gościł nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju na Ukrainie, Węgrzech, Słowacji a także w Rzymie. Rocznie  zespół odbywa około 50 występów. Na swoim koncie zgromadził wiele nagród i wyróżnień. Ponad 20 razy artyści indywidualnie  lub zbiorowo zdobyli I miejsce na Przeglądzie Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA. „Lubatowianie” wielokrotnie reprezentowali Region Krośnieński na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.  Wielokrotnie laureatami zostawały pary taneczne zespołu, również jako grupa obrzędowa „Lubatowianie” mogą poszczycić się  wielkimi osiągnięciami. Kilka ze sztuk teatralnych nagrane było dla TV Rzeszów, co dla zespołu jest dużym wyróżnieniem. Grupa nagrywała swoje utwory dla potrzeb rozgłośni radiowych. W swoim dorobku „Lubatowianie” posiadają dwie płyty „Zazieleniła mi sie troweczka” i „Lubatowskie piosnki wiater niesie”.

           
Copyright Studio-Gestgraf - Grzegorz Starowiejski 2010